Điểm chuẩn xã hội nhân văn 2019

Điểm chuẩn chỉnh vào Trường ĐH Khoa học tập Xã hội với Nhân văn uống - ĐH Quốc Gia TPSài Gòn năm 2021

Trường ĐH Khoa học tập xã hội với nhân văn uống - ĐH Quốc gia TPHồ Chí Minh năm 2021 tuyển sinch đào tạo và huấn luyện 41 ngành xét tuyển chọn theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng bảo đảm unique tự 18 mang đến 20 điểm tuỳ từng ngành.

Ngày 16/9, Điểm chuẩn ĐH Khoa học tập làng mạc hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TPSài Gòn năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn xã hội nhân văn 2019

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Vnạp năng lượng – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 2021 chính xác tốt nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140101 Giáo dục đào tạo học B00 22.6
2 7140101 Giáo dục học C00 23.2
3 7140101 giáo dục và đào tạo học C01 22.6
4 7140101 Giáo dục đào tạo học D01 23
5 7140114 Quản lý giáo dục A01; C00; D01; D14 21
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.2
7 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh D01 26.7
8 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 23.95
9 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 25.5
10 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 25.1
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 27
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 26.8
13 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.3
14 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D04 26.2
15 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 25.6
16 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 24
17 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D01 25.6
18 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D05 24
19 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01; D03; D05 25.3
20 7220208 Ngôn ngữ Italia D01; D03; D05 24.5
21 7229001 Triết học A01 23.4
22 7229001 Triết học C00 23.7
23 7229001 Triết học D01; D14 23.4
24 7229009 Tôn giáo học C00 21.7
25 7229009 Tôn giáo học D01; D14 21.4
26 7229010 Lịch sử C00 24.1
27 7229010 Lịch sử D01; D14 24
28 7229020 Ngôn ngữ học C00 25.2
29 7229020 Ngôn ngữ học D01; D14 25
30 7229030 Văn uống học C00 25.8
31 7229030 Văn uống học D01; D14 25.6
32 7229040 Văn uống hoá học C00 25.7
33 7229040 Văn uống hoá học D01; D14 25.6
34 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26.7
35 7310206 Quan hệ quốc tế D14 26.9
36 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D01 26.3
37 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D14 26.6
38 7310301 Xã hội học A00 25.2
39 7310301 Xã hội học C00 25.6
40 7310301 Xã hội học D01; D14 25.2
41 7310302 Nhân học C00 24.7
42 7310302 Nhân học D01 24.3
43 7310302 Nhân học D14 24.5
44 7310401 Tâm lý học B00 26.2
45 7310401 Tâm lý học C00 26.6
46 7310401 Tâm lý học D01 26.3
47 7310401 Tâm lý học D14 26.6
48 7310501 Địa lý học A01 24
49 7310501 Địa lý học C00 24.5
50 7310501 Địa lý học D01; D15 24
51 7310608 Đông phương thơm học D01 25.8
52 7310608 Đông pmùi hương học D04 25.6
53 7310608 Đông pmùi hương học D14 25.8
54 7310613 Nhật Bản học D01 26
55 7310613 Nhật Bản học D06 25.9
56 7310613 Japan học D14 26.1
57 7310613_CLC nước Nhật học D01 25.4
58 7310613_CLC nước Nhật học D06 25.2
59 7310613_CLC nước Nhật học D14 25.4
60 7310614 Nước Hàn học D01 26.25
61 7310614 Nước Hàn học D14 26.45
62 7310614 Hàn Quốc học DD2; DH5 26
63 7320101 Báo chí C00 27.8
64 7320101 Báo chí D01 27.1
65 7320101 Báo chí D14 27.2
66 7320101_CLC Báo chí C00 26.8
67 7320101_CLC Báo chí D01 26.6
68 7320101_CLC Báo chí D14 26.8
69 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01 27.7
70 7320104 Truyền thông đa phương thơm tiện D14; D15 27.9
71 7320201 Thông tin thỏng viện A01 23
72 7320201 Thông tin tlỗi viện C00 23.6
73 7320201 tin tức thỏng viện D01; D14 23
74 7320205 Quản lý thông tin A01 25.5
75 7320205 Quản lý thông tin C00 26
76 7320205 Quản lý thông tin D01; D14 25.5
77 7320303 Lưu trữ học C00 24.8
78 7320303 Lưu trữ học D01; D14 24.2
79 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng C00 26.9
80 7340406 Quản trị văn phòng D01; D14 26.2
81 7310630 toàn quốc học C00 24.5
82 7310630 toàn quốc học D01; D14; D15 23.5
83 7580112 Đô thị học A01 23.5
84 7580112 Đô thị học C00 23.7
85 7580112 Đô thị học D01; D14 23.5
86 7760101 Công tác thôn hội C00 24.3
87 7760101 Công tác làng hội D01; D14 24
88 7810103 Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ hành C00 27
89 7810103 Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành D01 26.6
90 7810103 Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành D14 26.8
91 7810103_CLC Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành C00 25.4
92 7810103_CLC Quản trị hình thức du lịch và lữ hành D01 25.3
93 7810103_CLC Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành D14 25.3
94 7310403 Tâm lý học giáo dục B00 21.1
95 7310403 Tâm lý học giáo dục B08; D01; D14 21.2
Học sinh xem xét, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinc coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 trên trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140101 GIÁO DỤC HỌC 601
2 7140114 QUẢN LÝ GIÁO DỤC 601
3 7220201 NGÔN NGỮ ANH 880
4 7220201_CLC NGÔN NGỮ ANH_CLC 880
5 7220202 NGÔN NGỮ NGA 635
6 7220203 NGÔN NGỮ PHÁP 745
7 7220204 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 825
8 7220204_CLC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_CLC 815
9 7220205 NGÔN NGỮ ĐỨC 755
10 7220205_CLC NGÔN NGỮ ĐỨC_CLC 745
11 7220206 NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA 680
12 7220208 NGÔN NGỮ ITALIA 620
13 7229001 TRIẾT HỌC 601
14 7229009 TÔN GIÁO HỌC 601
15 7229010 LỊCH SỬ 601
16 7229020 NGÔN NGỮ HỌC 685
17 7229030 VĂN HỌC 700
18 7229040 VĂN HÓA HỌC 670
19 7310206 QUAN HỆ QUỐC TẾ 860
20 7310206_CLC QUAN HỆ QUỐC TẾ_CLC 865
21 7310301 XÃ HỘI HỌC 675
22 7310302 NHÂN HỌC 601
23 7310401 TÂM LÝ HỌC 865
24 7310501 ĐỊA LÝ HỌC 601
25 7310608 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 775
26 7310613 NHẬT BẢN HỌC 808
27 7310613_CLC NHẬT BẢN HỌC_CLC 808
28 7310614 HÀN QUỐC HỌC 808
29 7310630 VIỆT NAM HỌC 601
30 7320101 BÁO CHÍ 830
31 7320101_CLC BÁO CHÍ_CLC 835
32 7320104 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 905
33 7320201 THÔNG TIN - THƯ VIỆN 601
34 7320205 QUẢN LÝ THÔNG TIN 685
35 7320303 LƯU TRỮ HỌC 601
36 7340406 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 730
37 7580112 ĐÔ THỊ HỌC 601
38 7760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI 601
39 7810103 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 815
40 7810103_CLC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH_CLC 805
41 7310403 TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC 601
Học sinch lưu ý, để triển khai làm hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL

Cliông xã để tmê say gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Samsung Galaxy Win Như Thế Nào? Chụp Màn Hình Điện Thoại Galaxy Win Như Thế Nào

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van – Dai Hoc Quoc Gia TPHồ Chí Minh 2021 đúng mực tốt nhất bên trên makiemluc.vn