KẾ TOÁN TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Kế toán thù là môn học tập có không ít từ bỏ ngữ siêng ngành siêu khó khăn lưu giữ cùng đọc nghĩa. Do vậy trong giờ anh những tự vựng siêng ngành kế toán thù bởi tiếng anh cũng mang tính chất đặc điểm như thế .Chắc hẳn nhiều các bạn sẽ chạm mặt tương đối nhiều trở ngại trong câu hỏi học tập và ghi nhớ những từ vựng giờ anh kế toán này.

Bạn đang xem: Kế toán trong tiếng anh là gì

Tuy nhiên hãy cố gắng học tập và thực hành thiệt nhiều, nó để giúp đỡ ích cho bạn không ít mang lại công việc sau đây nhé

Dưới đây website www.makiemluc.vn tổng vừa lòng lại một vài từ bỏ vựng tiếng anh siêng ngành kế toán không thiếu thốn nhất

*
( Nhân viên kế tân oán trong giờ đồng hồ anh (Accounter) )

Học Thử Ngay Tại Đây

Danh sách 175 trường đoản cú vựng chăm ngành kế toán thù bởi giờ anh

1. Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguim tắc doanh nghiệp lớn là 1 trong những thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn Hotline trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi8. Capital expenditure: Ngân sách chi tiêu đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phân phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn lưu cồn (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần14. Carriage: Ngân sách vận chuyển15. Carriage inwards: Ngân sách chi tiêu vận chuyển hàng hóa mua16. Carriage outwards: Chi phí tải sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: túi tiền bảo tồn mặt hàng lưu kho18. Cash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt20. Cash flow statement: Bảng đối chiếu lưu lại chuyển tiền mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Cloông chồng cards: Thẻ bnóng giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô giòn toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các nguyên lý kế toán31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng32. Consistency: Nguyên tắc nhất quán33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: giá cả chế biến36. Cost accumulation: Sự tập phù hợp bỏ ra phí37. Cost application: Sự phân chia chi phí38. Cost concept: Nguim tắc giá bán mức giá kế hoạch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành40. Cost of goods sold: Nguim giá mặt hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu giữ động48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn49. Current ratio: Hệ số giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao60. Reducing balance method: Phương thơm pháp sút dần61. Straight-line method: Pmùi hương pháp đường thẳng62. Direct costs: giá cả trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản lí trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn thành viên Hội đồng quản ngại trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu cài đặt hàng70. Dishonored cheques: Sec bị tự chối71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia tài nắm định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các cơ chế cây viết toán kép74. Dual aspect concept: Nguim tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút ít vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: giá cả trả trước80. Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm84. First call: Lần hotline máy nhất85. Fixed assets: Tài sản cố định86. Fixed capital: Vốn gắng định87. Fixed expenses: Định tầm giá / giá cả cố kỉnh định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc vận động lâu dài91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá thành kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản tầm giá thanh hao toán99. Imprest systems: Chế độ nhất thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Ngân sách chi tiêu gián tiếp103. Installation cost: Chi tiêu lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích những báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued giới thiệu capital:Vốn CP phân phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán ngân sách sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút toán thù nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô giòn toán bằng chi phí khía cạnh (tính lỏng/ tính tkhô nóng khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng tkhô nóng toán118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp tiếng máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá bán vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng ngân sách cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên ổn đồ liệu129. Money mesurement concept: Nguim tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to lớn accounts: Ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút toán thù khởi đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi nhuận vào hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký143. Output đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia ngân sách quản lý phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí làm chủ phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần thừa mức148. Paid-up capital: Vốn đang góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp quan sát và theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản tkhô nóng toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí155. Physical deteration: Sự hao mòn đồ vật chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân chia ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần khuyến mãi gồm tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần chiết khấu không tích lũy162. Preliminary expenses: túi tiền khởi lập163. Prepaid expenses: Chi phí trả trước164. Private company: Cửa Hàng chúng tôi tứ nhân165. Profitability: Khả năng sinh lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo quy trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Ngân sách sản xuất171. Profits: lợi tức đầu tư, lãi172. Appropriation of profit: Phân păn năn lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175.

Xem thêm: Chỉ Cách Xem 685 Camera Giao Thông Khắp Tp Hồ Chí Minh Bằng Zalo

Profit and loss account: Tài khoản kết quả

Trên đây là 175 từ bỏ vựng siêng ngành kế toán bằng giờ anh vừa đủ duy nhất. Các các từ bỏ , thuật ngữ thường dùng vào kế toán thù đa số các được liệt kê tại đây.

Hãy cất giữ với Review mỗi một khi tất cả dịp buộc phải nhé phần đông tín đồ.

Từ khóa : giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán, giờ đồng hồ anh kế toán, từ bỏ vựng tiếng anh chăm ngành kế tân oán, học tập giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù, ngành kế tân oán giờ đồng hồ anh là gì

( Tmê mệt khảo thêm cách thức học tập tiếng anh tiếp xúc đàm thoại qua phyên công dụng )
*
(Giao diện website học giờ anh qua phyên công dụng makiemluc.vn )
(Video một đoạn phim tuy vậy ngữ bên trên trang web Studyphlặng.vn )

Học Thử Ngay Tại Đây